Продукти на CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.:IT Survey™ Bulgaria 2015 & 2016F
Единственото в България независимо национално маркетингово
изследване на междуфирменият ИТ пазар Вносители - Дилъри
(поддържа се от 1998)


ICT Markets™ Bulgaria 2011 - 2017F
Независими пазарни проучвания на ИКТ сектора в България
(поддържа се от 1996)


VIP Business™ Bulgaria 2016
Професионални бази данни за маркетинг и анализ
на топ компании в България, по индустрии:
Корпоративен, Среден и Малък бизнес
(поддържа се от 1991)


CBN Top-100™ business ranks Bulgaria 2011 - 2015
Класации на бизнеса в България от 1992 година от независима агенция
(поддържа се от 1995)