Продукти на CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.


IT Survey™ Bulgaria 2016/15 & 2017F
Единственото в България независимо национално маркетингово
изследване на междуфирменият ИТ пазар Вносители - Дилъри

(поддържа се от 1998)


ICT Markets™ Bulgaria 2011 - 2017F
Независими пазарни проучвания на ИКТ сектора в България
(поддържа се от 1996)


VIP Business™ Bulgaria 2016
Професионални бази данни за маркетинг и анализ на топ компании
в България, по индустрии: Корпоративен, Среден и Малък бизнес

(поддържа се от 1991)


CBN Top-100™ business ranks Bulgaria 2011 - 2015
Класации на бизнеса в България от 1992 година,
от независима агенция

(поддържа се от 1995)